نمایش یک نتیجه

متقال پر یا متقال کفنی

متقال پر یا متقال کفنی

پارچه  متقال معمولا برای مصارفی همچون تهیه تشک و لحاف و کوسن های مبلمان مورده استفاده قرار می گیرد.

مشخصات متقال پر یا متقال کفنی

تراکم بالایی دارند نرم می باشد دارای گرماژهای مختلف می باشد