نمایش یک نتیجه

چاقو برش

جهت برشکاری اسفنج و فوم مورده استفاده قرار می گیرد.