نمایش یک نتیجه

میخ تی ان-TN25

میخ تی ان 25-TN25

از سری میخ های مورده استفاده در صنعت نجاری می باشد. در هر کارتن میخ تی ان 25 ، 4 بسته میخ موجود می باشد.