نمایش یک نتیجه

میخ تیپو TIPO 32

میخ تیپو 32

از میخ تیپو در صنعت نجاری به جهت اتصالات استفاده می شود. در هر کارتن تیپو 32 تعداد 18 بسته موجود می باشد