نمایش یک نتیجه

میخ تیپو TIPO 50

میخ تیپو 50

از میخ تیپو در صنعت نجاری به جهت اتصالات استفاده می شود. در هر کارتن تیپو 50 تعداد 12 بسته موجود می باشد