نمایش یک نتیجه

میخ تیپو TIPO 45

میخ تیپو 45

از میخ تیپو در صنعت نجاری به جهت اتصالات استفاده می شود. در هر کارتن تیپو 45 تعداد 12 بسته موجود می باشد