نمایش یک نتیجه

میخ تیپو TIPO 38

میخ تیپو 38

از میخ تیپو در صنعت نجاری به جهت اتصالات استفاده می شود. در هر کارتن تیپو 38 تعداد 12 بسته موجود می باشد