نمایش یک نتیجه

یراق پلاتر

یراق پلاتر

یراق پلاتر که به آن پلاتر ساعتی نیز گفته می شود بر روی پشتی مبل نصب می شود و در 5 حالت زیر سری مبل را ثابت و نگه میدارد.