نمایش دادن همه 2 نتیجه

یراق پاتریس تک لوله

یراق پاتریس تک لوله

یراق های پاتریس تک عملکردی همانند یراق های خلبانی دارند و جهت بیشتر شدن فضای نشیمن مورده استفاده قرار می گیرد.

یراق پاتریس دو لوله

یراق پاتریس دو لوله

یراق های پاتریس دو لوله عملکردی همانند یراق های خلبانی دارند و برای بیشتر کردن فضای نشیمن مبل به کار می رود.