نمایش دادن همه 5 نتیجه

یراق پاتریس تک لوله

یراق آلات یکی از ابزار های مهم در تولید مبلمان و صنایع چوبی می باشد . که اکثرا از فلز ساخنه می شود. دارای تنوع زیادی می باشد.

کاربرد یراق پاتریس دو لوله

معمولا برای جابجایی نشیمن بکار میرود

یراق پاتریس دو لوله

یراق آلات یکی از ابزار های مهم در تولید مبلمان و صنایع چوبی می باشد . که اکثرا از فلز ساخنه می شود. دارای تنوع زیادی می باشد.

یراق پاتریس دو لوله

معمولا برای جابجایی نشیمن بکار میرود

یراق خلبانی 24

یراق آلات یکی از ابزار های مهم در تولید مبلمان و صنایع چوبی می باشد . که اکثرا از فلز ساخنه می شود. دارای تنوع زیادی می باشد.

کاربرد یراق خلبانی

معمولا در دسته مبلمان کاربرد دارد

یراق خلبانی 40

یراق آلات یکی از ابزار های مهم در تولید مبلمان و صنایع چوبی می باشد . که اکثرا از فلز ساخنه می شود. دارای تنوع زیادی می باشد.

کاربرد یراق خلبانی

معمولا در دسته مبلمان کاربرد دارد

یراق خلبانی دنده ای

یراق آلات یکی از ابزار های مهم در تولید مبلمان و صنایع چوبی می باشد . که اکثرا از فلز ساخنه می شود. دارای تنوع زیادی می باشد.

کاربرد یراق خلبانی دنده ای

معمولا برای جابجایی نشیمن بکار میرود