نمایش یک نتیجه

گونی قرمز

رول  های گونی برای زیر مبل معمولاً با عرض ۷۰ سانت تا ۴ متر تولید و بافته می‌شود این امر می‌تواند با توجه به نیاز سازنده مبل سازی متغیر باشد.