نمایش یک نتیجه

گردان 15*15

گردان چیست

عملکرد گردان به صورتی است که در صندلی و مبل های تک نفره برای چرخش مورده استفاده قرار می گیرد. گردان 15*15 مورده استفاده در میزهای گردان می باشد.