نمایش یک نتیجه

گردان 7*7

گردان چیست

عملکرد گردان به صورتی است که در صندلی و مبل های تک نفره برای چرخش مورده استفاده قرار می گیرد. گردان 7*7 معمولا برای ظروف گردان مورده استفاده قرار می گیرد.