نمایش دادن همه 5 نتیجه

کفی پایه

کفی پایه یکی از ابزار پر کاربرد در تولید صنایع چوبی می‌باشد . کفی پایه صفحه ای می باشد که بین میز یا مبلمان با پایه می باشد.  

کفی پایه پلاستیکی

کفی پایه یکی از ابزار پر کاربرد در تولید صنایع چوبی می‌باشد . کفی پایه صفحه ای می باشد که بین میز یا مبلمان با پایه می باشد.  

کفی پایه زاویه دار

کفی پایه یکی از ابزار پر کاربرد در تولید صنایع چوبی می‌باشد . کفی پایه صفحه ای می باشد که بین میز یا مبلمان با پایه می باشد. جنس کفی پایه زاویه دار از فلز می باشد و در ابعاد20×20 در لوازم مبل ویهان موجود است.

کفی پایه زاویه دار پیچ خور

کفی پایه یکی از ابزار پر کاربرد در تولید صنایع چوبی می‌باشد . کفی پایه صفحه ای می باشد که بین میز یا مبلمان با پایه می باشد. کفی پایه زاویه دار پیچ خور جنس کفی پایه زاویه دار از فلز می باشد و به علت داشتتن پیچ به راحتی به صفحه مبل و پایه متصل می شود.

کفی پایه صاف

کفی پایه یکی از ابزار پر کاربرد در تولید صنایع چوبی می‌باشد . کفی پایه صفحه ای می باشد که بین میز یا مبلمان با پایه می باشد.