نمایش دادن همه 2 نتیجه

چسب چوب تایگر

چسب چوب یکی از پر مصرف ترین و بهترین مواد در صنایع چوبی و هنرهای چوبی می باشد. اگر با این چسب دو قطعه چوب را به هم وصل نمایید چنانچه این عمل به درستی انجام پذیرد .اتصال محکم و ناگسستنی بین قطعات چوب ایجاد خواهد شد.

چسب چوب سوپر 101 سینا

چسب چوب یکی از پر مصرف ترین و بهترین مواد در صنایع چوبی و هنرهای چوبی می باشد. اگر با این چسب دو قطعه چوب را به هم وصل نمایید چنانچه این عمل به درستی انجام پذیرد .اتصال محکم و ناگسستنی بین قطعات چوب ایجاد خواهد شد.