نمایش یک نتیجه

تینر فوری

اين رقيق كننده از معمول ترين رقيق كننده ها به حساب می آيد كه با قدرت رقيق كنندگی متفاوتی عرضه می شود و جهت پاک کننده مورده استفاده قرار می گیرد.