نمایش یک نتیجه

نوار خاردار

جهت مخفی نگه داشتن اتصالات پارچه در پشت مبل مورده استفاده قرار می گیرد و از طریق خود پارچه کاور می شود ، هر رول آن 25 متر می باشد