نمایش دادن همه 3 نتیجه

چسب صنعتی ایران بنفش

چسب صنعتی سینا

چسب صنعتی فرآورده‌ای از پلیمرهای لاستیکی و رزین های صنعتی پایدار کننده ها که در مخلوطی از حلال ها حل شده‌اند. پایه پلیمری این چسب پلی کلروپرن می باشد. و برای چسباندن کلیه سطوحی که باید با سرعت و استحکام بالا به یکدیگر چسبندگی بسیار مناسب است چسب صنعتی سینا مایع ویسکوز یکنواخت شبیه به عسل است . مدت زمان خشک شدن آن ۲۰ الی ۱۵ دقیقه می باشد. حلال رقیق کننده چسب صنعتی تولوئن می باشد.

چسب صنعتی سراجی سینا

چسب صنعتی سینا

چسب صنعتی فرآورده‌ای از پلیمرهای لاستیکی و رزین های صنعتی پایدار کننده ها که در مخلوطی از حلال ها حل شده‌اند. پایه پلیمری این چسب پلی کلروپرن می باشد. و برای چسباندن کلیه سطوحی که باید با سرعت و استحکام بالا به یکدیگر چسبندگی بسیار مناسب است چسب صنعتی سینا مایع ویسکوز یکنواخت شبیه به عسل است . مدت زمان خشک شدن آن ۲۰ الی ۱۵ دقیقه می باشد. حلال رقیق کننده چسب صنعتی تولوئن می باشد.

چسب صنعتی کفاشی ایران

چسب صنعتی سینا

چسب صنعتی فرآورده‌ای از پلیمرهای لاستیکی و رزین های صنعتی پایدار کننده ها که در مخلوطی از حلال ها حل شده‌اند. پایه پلیمری این چسب پلی کلروپرن می باشد. و برای چسباندن کلیه سطوحی که باید با سرعت و استحکام بالا به یکدیگر چسبندگی بسیار مناسب است چسب صنعتی سینا مایع ویسکوز یکنواخت شبیه به عسل است . مدت زمان خشک شدن آن ۲۰ الی ۱۵ دقیقه می باشد. حلال رقیق کننده چسب صنعتی تولوئن می باشد.