نمایش دادن همه 2 نتیجه

قیتون

در زوار و حاشیه مبلمان و صنایع دیگر(تشک سازی ) استفاده می شود نسبت به نخ مغزی های پنبه ای سنگین تر می باشد

نخ مغزی پنبه ای

از مواد درجه یک سبک تولید شده و در زوار و حاشیه مبلمان و صنایع دیگر(تشک سازی ،توری بافی ) استفاده می شود