نمایش یک نتیجه

میز کار

میز کار

میز کار ،جهت سهولت در رویه کوبی ، نجاری و رنگ کاری مورده استفاده قرار می گیرد به این منظور که قطعات مورده نظر را تا ارتفاع دلخواه بالا آورده و کار کردن راحت تر باشد.

انواع میز کار

به دو صورت دستی و پنوماتیک ارائه می شود.