نمایش یک نتیجه

میخ اسکا F19

میخ اسکا 19

میخ های اسکا از میخ های شانه ای می باشند که در صنعت نجاری کاربرد فراوانی دارد. در هر کارتن میخ اسکا 19 تعداد 24 بسته میخ موجود می باشد