نمایش یک نتیجه

میخ اسکا F16

میخ اسکا 16

میخ های اسکا از میخ های شانه ای می باشند که در صنعت نجاری کاربرد فراوانی دارد. در هر کارتن میخ اسکا 16 تعداد 28 بسته میخ موجود می باشد