نمایش 1–12 از 19 نتیجه

میخ اسکا F19

میخ اسکا 19

میخ های اسکا از میخ های شانه ای می باشند که در صنعت نجاری کاربرد فراوانی دارد. در هر کارتن میخ اسکا 19 تعداد 24 بسته میخ موجود می باشد

میخ اسکا F25

میخ اسکا 25

میخ های اسکا از میخ های شانه ای می باشند که در صنعت نجاری کاربرد فراوانی دارد. در هر کارتن میخ اسکا 25 تعداد 20 بسته میخ موجود می باشد

میخ اسکا F30

میخ اسکا 30

میخ های اسکا از میخ های شانه ای می باشند که در صنعت نجاری کاربرد فراوانی دارد. در هر کارتن میخ اسکا 30 تعداد 16 بسته میخ موجود می باشد.

میخ اسکا F35

میخ اسکا 35

میخ های اسکا از میخ های شانه ای می باشند که در صنعت نجاری کاربرد فراوانی دارد. در هر کارتن میخ اسکا 35 تعداد 16 بسته میخ موجود می باشد  

میخ اسکا F40

میخ اسکا 40

میخ های اسکا از میخ های شانه ای می باشند که در صنعت نجاری کاربرد فراوانی دارد. در هر کارتن میخ اسکا 40 تعداد 12 بسته میخ موجود می باشد

میخ اسکا F45

میخ اسکا 45

میخ های اسکا از میخ های شانه ای می باشند که در صنعت نجاری کاربرد فراوانی دارد. در هر کارتن میخ اسکا 45 تعداد 12 بسته میخ موجود می باشد  

میخ اسکا F50

میخ اسکا 50

میخ های اسکا از میخ های شانه ای می باشند که در صنعت نجاری کاربرد فراوانی دارد. در هر کارتن میخ اسکا 50 تعداد 12 بسته میخ موجود می باشد

میخ تی ان-TN25

میخ تی ان 25-TN25

از سری میخ های مورده استفاده در صنعت نجاری می باشد. در هر کارتن میخ تی ان 25 ، 4 بسته میخ موجود می باشد.

میخ تی ان-TN32

میخ تی ان 32-TN32

میخ های تی ان از سری میخ های مورده استفاده در صنعت نجاری می باشند یکی از سایز های میخ های تی ان ، TN32  می باشد. در هر کارتن TN32 تعداد 4 بسته میخ وجود دارد.

میخ تی ان-TN38

میخ تی ان 38-TN38

میخ های تی ان از سری میخ های مورده استفاده در صنعت نجاری می باشند یکی از سایز های میخ های تی ان ، TN38  می باشد. در هر کارتن TN38 تعداد 4 بسته میخ وجود دارد.

میخ تی ان-TN44

میخ تی ان 44-TN44

میخ های تی ان از سری میخ های مورده استفاده در صنعت نجاری می باشند یکی از سایز های میخ های تی ان ، TN44  می باشد. در هر کارتن TN44 تعداد 4 بسته میخ وجود دارد.

میخ تی ان-TN50

میخ تی ان 50-TN50

میخ های تی ان از سری میخ های مورده استفاده در صنعت نجاری می باشند یکی از سایز های میخ های تی ان ، TN50  می باشد. در هر کارتن TN50 تعداد 4 بسته میخ وجود دارد.