نمایش یک نتیجه

مکانیزم پشتی 401

مکانیزم پشتی 401

مکانیزم پشتی 401 یا همان مکانیزم پشتی دو حالته از مکانیزم های مدرن محسوب می شود. و برای مبل های تخت خواب شو مورده استفاده قرار می گیرد.