نمایش یک نتیجه

متر خیاطی

متر خیاطی با روکش پلاستیکی و یا مشمع با طول 100 و یا 150 سانت که دورو می باشد. یک روی آن به سانتی متر و روی دیگر آن به اینچ می باشد .