نمایش یک نتیجه

یراق ساعتی

یراق ساعتی

مکانیزمی جهت جابجایی دسته بصورت دنده ای در زوایایی مختلف برای بزرگ و کوچک کردن باله های پشتی مبل مورده استفاده قرار می گیرد و عملکرد آن مشابه یراق های خلبانی می باشد.