نمایش دادن همه 5 نتیجه

صفحه گردان 15*15

صفحه گردان یکی از یراق آلات کاربردی در صنعت مبلمان و صنایع چوبی می باشد با استفاده از صفحه گردان میتوان میز خود را به گونه ای طراحی کرد که قابلیت چرخش را داشته باشد.

صفحه گردان 20*20

صفحه گردان یکی از یراق آلات کاربردی در صنعت مبلمان و صنایع چوبی می باشد با استفاده از صفحه گردان میتوان میز خود را به گونه ای طراحی کرد که قابلیت چرخش را داشته باشد.

صفحه گردان 25*25

صفحه گردان یکی از یراق آلات کاربردی در صنعت مبلمان و صنایع چوبی می باشد با استفاده از صفحه گردان میتوان میز خود را به گونه ای طراحی کرد که قابلیت چرخش را داشته باشد.

صفحه گردان 7*7

صفحه گردان یکی از یراق آلات کاربردی در صنعت مبلمان و صنایع چوبی می باشد با استفاده از صفحه گردان میتوان میز خود را به گونه ای طراحی کرد که قابلیت چرخش را داشته باشد.

صفحه گردان بشقابی

صفحه گردان یکی از یراق آلات کاربردی در صنعت مبلمان و صنایع چوبی می باشد با استفاده از صفحه گردان میتوان میز خود را به گونه ای طراحی کرد که قابلیت چرخش را داشته باشد.