نمایش دادن همه 4 نتیجه

سوزن مبلی آلفا سایز 4

سوزن مبلی

سوزن مبلی آلفا

سوزن مبلی آلفا بست

سوزن مبلی سایز 4

جهت اتصالات در صنعت مبلمان مورده استفاده قرار می گیرد سوزن منگنه مناسب برای منگنه های بادی و برقی قابل ارائه بصوزت کارتنی و بسته ای می باشد و در سایزهای مختلف می باشد لوازم مبل سینا با بهترین کیفیت و قیمت آماده ارائه محصولات آلقا به تمامی شهر ها می باشد قابل خرید بصوزت عمده در هر کارتن سوزن 4 تعداد 28 بسته سوزن موجود می باشد

سوزن مبلی آلفا سایز 6

سوزن مبلی

سوزن مبلی آلفا

سوزن مبلی آلفا بست

سوزن مبلی سایز 6

جهت اتصالات در صنعت مبلمان مورده استفاده قرار می گیرد سوزن منگنه مناسب برای منگنه های بادی و برقی قابل ارائه بصوزت کارتنی و بسته ای می باشد و در سایزهای مختلف می باشد لوازم مبل سینا با بهترین کیفیت و قیمت آماده ارائه محصولات آلقا به تمامی شهر ها می باشد قابل خرید بصوزت عمده در هر کارتن سوزن 6 تعداد 28 بسته سوزن موجود می باشد

سوزن مبلی آلفا سایز 8

سوزن مبلی

سوزن مبلی آلفا

سوزن مبلی آلفا بست

جهت اتصالات در صنعت مبلمان مورده استفاده قرار می گیرد سوزن منگنه مناسب برای منگنه های بادی و برقی قابل ارائه بصوزت کارتنی و بسته ای می باشد و در سایزهای مختلف می باشد لوازم مبل سینا با بهترین کیفیت و قیمت آماده ارائه محصولات آلقا به تمامی شهر ها می باشد قابل خرید بصوزت عمده قیمت سوزن 8 تا 16 یکی می باشد در هر کارتن سوزن 8 تا 16 تعداد 28 بسته سوزن موجود می باشد

سوزن منگنه مبلی

قیمت سوزن منگنه مبلی

ارزان ترین قیمت سوزن منگنه و بهترین قیمت سوزن منگنه و زیر قیمت کارخانه قیمت مناسب را از ما بخواهید بهترین نوع سوزن منگنه سوزن منگنه سینا کا با ضخامت های مناسب است

خرید سوزن منگنه مبلی

جهت خرید سوزن منگنه به چند روش است 1 به صورت خرد و عمده با شرایط و تحویل مختلف در سطح شهر و شهر به شهر است مقدار به صورت نیسانی حدود 180 کارتن است و به صورت خاوری 360کارتن جهت خرید سوزن مگنه با شماره 55267354 و55267324 تماس بگیرید