نمایش یک نتیجه

سیستم امنیتی SDC1

نمایش ساعت و تاریخ و روز هفته به صورت دیجیتال امکان تنظیم 6 آلارم مختلف سنسور تشخیص حرکت، جهت کنترل امکانات ساعت بدون تماس سنسور دی اکسید کربن جهت اعلان هشدار در زمان سطح غیر مجاز گاز دارای 4 رله دیجیتال جهت کنترل 4 ورودی برق یا دستگاه برقی قابل نصب در آشپزخانه و سرویس خواب