نمایش دادن همه 4 نتیجه

زه مبلی 10 میل

زه مبلی برای دیزاین مبلمان و صندلی ها موردکاربرد دارد.و در رنگهای مختلفو سایز های مختلف موجود می باشد. نام دیگر زه مبلی نوار چسب دار طرح فلز نیز گفته می شود.

زه مبلی 15 میل

زه مبلی برای دیزاین مبلمان و صندلی ها موردکاربرد دارد.و در رنگهای مختلفو سایز های مختلف موجود می باشد. نام دیگر زه مبلی نوار چسب دار طرح فلز نیز گفته می شود.

زه مبلی 20 میل

زه مبلی برای دیزاین مبلمان و صندلی ها موردکاربرد دارد.و در رنگهای مختلفو سایز های مختلف موجود می باشد. نام دیگر زه مبلی نوار چسب دار طرح فلز نیز گفته می شود.

زه مبلی 8 میل

زه مبلی برای دیزاین مبلمان و صندلی ها موردکاربرد دارد.و در رنگهای مختلفو سایز های مختلف موجود می باشد. نام دیگر زه مبلی نوار چسب دار طرح فلز نیز گفته می شود.