نمایش یک نتیجه

روغن چرخ

روغن چرخ خیاطی را می توان یکی از اصلی ترین ملزومات پرخ خیاطی به شمار می رود. که تاثیر زیادی درطول عمر مفید و کیفیت چرخ خیاطی دارد. به طور روغن چرخ خیاطی از مشتقات نفتی و پتروشیمی تشکیل می شود.