نمایش یک نتیجه

میخ تیپو TIPO 25

میخ تیپو 25

از میخ تیپو در صنعت نجاری به جهت اتصالات استفاده می شود. در هر کارتن تیپو 25 تعداد 18 بسته موجود می باشد