نمایش دادن همه 7 نتیجه

ته پایه

ته پایه مبل سینا جهت دیزاین و محافظت از پایه های مخروطی مورده استفاده قرار می گیرد (در 3 سایز)

ته پایه

ته پایه مبل سینا جهت دیزاین و محافظت از پایه های مخروطی مورده استفاده قرار می گیرد (در 3 سایز)

ته پایه b12

ته پایه b12

ابعاد وجزییات ته پایه b12

جنس این پایه از فلزمرغوب وبا کیفیت می باشد .ابعاد ساختاری آن نیز به ارتفاع 3.5  به قطر 3.5 و2.5 می باشد.

ته پایه b13

ته پایه b13

ابعاد وجزییات ته پایه b13

جنس این پایه از فلزمرغوب وبا کیفیت می باشد .ابعاد ساختاری آن نیز به ارتفاع 10  به قطر 3.2 و4.5 می باشد.

ته پایه b14

ته پایه b14

ابعاد وجزییات ته پایه b14

جنس این پایه از فلزمرغوب وبا کیفیت می باشد .ابعاد ساختاری آن نیز به ارتفاع 4.5  به قطر 3.5 و2.5 می باشد.

ته پایه b4

ته پایه b4
ابعاد: 3*4.5
رنگ:نقره ای
جنس : فلزی
قابلیت تحمل وزن بسیار بالا
جنس این پایه از فلزمرغوب وبا کیفیت می باشد .ابعاد ساختاری آن نیز 3*4.5 می باشد.

قلاف پایه b15

قلاف پایه b15

جنس این پایه از فلزمرغوب وبا کیفیت می باشد .ابعاد ساختاری آن نیز به ارتفاع 10  به قطر 3.5 و2.5  ونقره ای آن  به ارتفاع 12.5 وقطر 3.5 و 3 می باشد.