نمایش دادن همه 2 نتیجه

گونی سفید

گونی سفید

کاربرد گونی سفید

در زیر کار مبل و به عنوان پوشش عمل می کند در بعضی مواقع داخل زیر کار هم مورده استفاده قرار می گیرد.

تفاوت گونی سفید و قرمز

نسبت به گونی قرمز دارای تراکم کمتری می باشد و بصورت متری به فروش می رسد که هر رول آن 500 متر می باشد.

عرض گونی سفید

دارای عرض 70 سانتی متر به صورت دولا می باشد که در صورت باز شدن دارای عرض 140 می باشد.  

گونی قرمز مبلی

گونی قرمز مبلی

گونی قرمز در زیر کار مبل استفاده میشود به عنوان پوشش عمل میکند ابزار مبل وستا پخش کننده عمده و جزئی گونی قرمز در منطقه میباشد

کابرد گونی قرمز مبلی

گونی قرمز در زیر کار مبل استفاده میشود به عنوان پوشش عمل میکند