نمایش یک نتیجه

نخ لمسه

نخ لمسه

یکی از نام های آشنا در صنعت نساجی نخ دوخت است ، که کالایی پر کاربرد است و در صنعت مبلمان برای مبل های لمسه دوزی شده مورده استفاده قرار می گیرد.